Un mesaj pentru viitor - Comuna Sasciori

 

Activităţi

1. MANAGEMENT AL PROIECTULUI 

 • Selectarea echipei de proiect
 • Dezvoltarea planului de management
 • Managementul general al proiectului
 • Supravegherea, monitorizarea si coordonarea tuturor activitatilor
 • Achizitii bunuri si servicii
 • Achizitie servicii audit financiar
 • Achizitie echipamente
 • Achizitie lucrari - centru educational pentru copii
 • Monitorizare si evaluare proiect
 • Intalniri de monitorizare si evaluare
 • Auditul proiectului

2. INSTRUIRE SI PREGATIRE

 • Pregatirea personalului si informarea grupului tinta
 • Cursuri de pregatire pentru experti si lideri romi
 • Cursuri de instruire pentru profesionisti
 • Campanie de constientizare

3. SERVICII EDUCATIONALE PENTRU COPII

 • Cursuri adaptate nevoilor educationale si comportamentale ale copiilor
 • Programe de sprijin si consiliere
 • Activitati de integrare a copiilor de etnie roma
 • Amenajarea unui centru educational pentru copii

4.CURSURI DE ABILITARE

 • Cursuri si workshopuri pentru persoanele defavorizate
 • Campanie de constientizare a  oportunitatilor oferite
 • Cursuri de educatie nonformala 

5.CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA

 • Cursuri de calificare profesionala
 • Acordare de diplome si premii

6.CURSURI DE COMBATERE A DISCRIMINARII SI A PREJUDECATILOR

 • Cursuri si workshopuri pentru ridicarea nivelului de acceptare a romilor
 • Cursuri si workshopuri speciale  pentru tinere si femei de etnie roma
 • Campanie de constientizare a problemelor de integrare

7. AMENAJAREA UNUI CENTRU EDUCATIONAL PENTRU COPII

 • Reabilitarea unei cladiri destinate serviciilor educationale pentru copii
 • Amenajarea si dotarea unui spatiu adecvat activitatilor educationale 

8. PROMOVAREA SI VIZIBILITATEA PROIECTULUI

 • Pregatire materiale promotionale
 • Conferinta lansare proiect
 • Campanie promovare proiect
 • Realizare pagina web
 • Realizare materiale informative
 • Publicare in presa locala si social media
 • Realizarea unui panou informativ

Primăria Săsciori

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

wwww.eeagrants.org

www.frds.ro

Pentru informatii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesati www.eeagrants.ro