Un mesaj pentru viitor - Comuna Sasciori

 

Acasă

 

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat cresterea nivelului de educatie prin oferirea de servicii educationale, cresterea nivelului de informare si pregatire, cresterea nivelului de calificare si cresterea nivelului de constientizare privind atitudinile discriminatorii si a prejudecatilor minoritatii rome in localitatile Rachita si Loman, din comuna Sasciori, judetul Alba. In cadrul proiectului este prevazuta amenajarea unui centru educational pentru copii, in cadrul caruia vor fi oferite servicii educationale, organizarea unor cursuri de formare profesionala oferite de Asociatiile colaboratoare, precum si a unor cursuri si workshopuri care vizeaza combaterea discriminarii si a prejudecatilor.

Pe parcursul realizarii proiectului, FRDS va asigura sprijin tehnic si monitorizare pentru buna desfasurare  a activitatilor, urmand cheltuirea fondurilor alocate.

Realizarea investitiei va duce la combaterea atitudinilor discriminatorii si a prejudecatilor minoritatii rome in localitatile Rachita si Loman, comuna Sasciori, judetul Alba, prin cresterea nivelului de educatie si cresterea nivelului de informare si pregatire a nivelului de calificare.

Proiectul ”Un mesaj pentru viitor”  vizeaza crearea de efecte pozitive pe termen lung prin formarea unei noi generatii care va sta la baza unei societati mai dezvoltate. Se  urmareste  dezvoltarea educatiei minoritatii rome, cresterea coeziuniii economice si sociale la nivel local si national si combaterea discriminarii. Efectele pozitive vizate sunt incluziunea si abilitarea romilor din localitatile Rachita si Loman, ceea ce va reprezenta un model demn de urmat si pentru comunitatile invecinate.

Valoarea din Grantul SEE 478.762 Euro. Perioada de implementare 15.12.2020-15.12.2023.

Primăria Săsciori

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

wwww.eeagrants.org

www.frds.ro

Pentru informatii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesati www.eeagrants.ro