Un mesaj pentru viitor - Comuna Sasciori

 

 

         FINANTATOR PROIECT:

FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA PRIN GRANTURILE SEE OFERITE DE ISLANDA, LIECHTENSTEIN SI NORVEGIA

PROGRAMUL ” DEZVOLTARE LOCALA, REDUCEREA SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR”

 Proiectul beneficiaza de un grant in valoare de 584.291,31 Euro, oferit de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor”, in baza contractului de finantare incheiat cu Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.

 

Material realizat cu sprijinul financiar al GRANTURILOR SEE OFERITE DE ISLANDA, LIECHTENSTEIN SI NORVEGIA 2014-2021. Continutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflecta opinia oficiala a Operatorului de Program, a Punctului National de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informatiile i opiniile exprimate reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorului/autorilor.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat cresterea nivelului de educatie prin oferirea de servicii educationale, cresterea nivelului de informare si pregatire, cresterea nivelului de calificare si cresterea nivelului de constientizare privind atitudinile discriminatorii si a prejudecatilor minoritatii rome in localitatile Rachita si Loman, din comuna Sasciori, judetul Alba. In cadrul proiectului este prevazuta amenajarea unui centru educational pentru copii, in cadrul caruia vor fi oferite servicii educationale, organizarea unor cursuri de formare profesionala oferite de Asociatiile colaboratoare, precum si a unor cursuri si workshopuri care vizeaza combaterea discriminarii si a prejudecatilor.

Pe parcursul realizarii proiectului, FRDS va asigura sprijin tehnic si monitorizare pentru buna desfasurare  a activitatilor, urmand cheltuirea fondurilor alocate.

Realizarea investitiei va duce la combaterea atitudinilor discriminatorii si a prejudecatilor minoritatii rome in localitatile Rachita si Loman, comuna Sasciori, judetul Alba, prin cresterea nivelului de educatie,informare si  calificare.

PROIECTUL S-A PRELUNGIT CU COMPONENTA „LOCUIRE PLUS” pana la data de 30.04.2024.

Valoarea din Grantul SEE 584.291,31 Euro. Perioada de implementare 15.12.2020-30.04.2024.


Primăria Săsciori

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

wwww.eeagrants.org

www.frds.ro

Pentru informatii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesati www.eeagrants.ro